Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nacistická_okupácia1031 SGWaAP
0.421okupácia28497 SGWaAP
0.432sovietska_okupácia1443 SGWaAP
0.509nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.512varšavské_povstanie608 SGWaAP
0.529nacistické3644 SGWaAP
0.538fašistické5633 SGWaAP
0.540komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.547okupácia_Československo2703 SGWaAP
0.550represálie4171 SGWaAP
0.551varšavské_geto683 SGWaAP
0.552nacista32919 SGWaAP
0.559Protektorát1361 SGWaAP
0.560deportácia13952 SGWaAP
0.560svetová_vojna223133 SGWaAP
0.561komunistická_totalita2261 SGWaAP
0.562židovské_obyvateľstvo3050 SGWaAP
0.564okupované3688 SGWaAP
0.565nacistický14728 SGWaAP
0.567komunistický_režim23926 SGWaAP
0.571deportácia_Žid1893 SGWaAP
0.575nacistická11489 SGWaAP