Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nacistická_ideológia910 SGWaAP
0.331nacionálny_socializmus815 SGWaAP
0.376nacizmus17825 SGWaAP
0.426nacistická11489 SGWaAP
0.438totalitná_ideológia1636 SGWaAP
0.452boľševizmus3476 SGWaAP
0.470ideológia68602 SGWaAP
0.470nacista32919 SGWaAP
0.484nacistický14728 SGWaAP
0.493fašizmus43617 SGWaAP
0.504Hitlerova5611 SGWaAP
0.510nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.511fašistická11983 SGWaAP
0.521ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.535Hitler54756 SGWaAP
0.537totalitarizmus2624 SGWaAP
0.542Adolf_Hitler10923 SGWaAP
0.542sionizmus4004 SGWaAP
0.551fašistické5633 SGWaAP
0.555čechoslovakizmus2531 SGWaAP
0.556militarizmus1490 SGWaAP