Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nacistická11489 SGWaAP
0.291fašistická11983 SGWaAP
0.292Hitlerova5611 SGWaAP
0.304nacistický14728 SGWaAP
0.326nacista32919 SGWaAP
0.355nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.361nacistické3644 SGWaAP
0.398fašistické5633 SGWaAP
0.426nacistická_ideológia910 SGWaAP
0.429Adolf_Hitler10923 SGWaAP
0.432nacizmus17825 SGWaAP
0.472boľševická3900 SGWaAP
0.481komunistická80095 SGWaAP
0.486fašistický12968 SGWaAP
0.489Hitler54756 SGWaAP
0.494neonacistická2594 SGWaAP
0.500Hitlerov6147 SGWaAP
0.505ľudácka1678 SGWaAP
0.508sovietska44297 SGWaAP