Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nacista32919 SGWaAP
0.293Hitler54756 SGWaAP
0.317nacistický14728 SGWaAP
0.326nacistická11489 SGWaAP
0.338nacizmus17825 SGWaAP
0.344fašista26739 SGWaAP
0.353nacistické3644 SGWaAP
0.357nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.370okupant9714 SGWaAP
0.378fašistické5633 SGWaAP
0.382kolaborant5109 SGWaAP
0.386Adolf_Hitler10923 SGWaAP
0.428boľševik14514 SGWaAP
0.429gestapo6635 SGWaAP
0.431Hitlerov6147 SGWaAP
0.440sionista5471 SGWaAP
0.447Hitlerova5611 SGWaAP
0.449komunista120716 SGWaAP
0.455fašistický12968 SGWaAP
0.455antifašista3104 SGWaAP
0.466esesák3260 SGWaAP
0.466fašistická11983 SGWaAP