Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nacionalizmus26046 SGWaAP
0.260šovinizmus3737 SGWaAP
0.263radikalizmus4674 SGWaAP
0.332nacionálny2577 SGWaAP
0.342antisemitizmus16200 SGWaAP
0.344konzervativizmus7677 SGWaAP
0.353antikomunizmus1458 SGWaAP
0.357liberalizmus19638 SGWaAP
0.357antiamerikanizmus1134 SGWaAP
0.375revizionizmus1308 SGWaAP
0.376separatizmus2163 SGWaAP
0.383fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.391nacionalistický5917 SGWaAP
0.407izolacionizmus1027 SGWaAP
0.408nacizmus17825 SGWaAP
0.410totalitarizmus2624 SGWaAP
0.412nacionalista17726 SGWaAP
0.412populizmus15092 SGWaAP
0.413kozmopolitizmus928 SGWaAP
0.415imperializmus6287 SGWaAP
0.416boľševizmus3476 SGWaAP
0.416katolicizmus10809 SGWaAP
0.423sionizmus4004 SGWaAP