Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nacionalisticky833 SGWaAP
0.310nacionálne766 SGWaAP
0.322pravicovo2617 SGWaAP
0.386ľavicovo2169 SGWaAP
0.405nacionalistický5917 SGWaAP
0.408vlastenecky723 SGWaAP
0.413ideologicky8080 SGWaAP
0.429nacionalistická10418 SGWaAP
0.441nacionalista17726 SGWaAP
0.475militantne506 SGWaAP
0.480liberálne3338 SGWaAP
0.484prozápadne681 SGWaAP
0.490opozične511 SGWaAP
0.496nacionalistické2398 SGWaAP
0.504politicky59897 SGWaAP
0.508národne_orientovaný1080 SGWaAP
0.512vyhranene606 SGWaAP
0.514ultrapravica569 SGWaAP
0.519národne_orientovaná895 SGWaAP
0.534xenofóbna1588 SGWaAP
0.535nacionálny2577 SGWaAP
0.539nábožensky7736 SGWaAP
0.544autonomistická856 SGWaAP