Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nacionalistická10418 SGWaAP
0.281xenofóbna1588 SGWaAP
0.285nacionálna2433 SGWaAP
0.313ultrapravicová1452 SGWaAP
0.318ľavicová26769 SGWaAP
0.327nacionalistický5917 SGWaAP
0.331krajne_pravicová2889 SGWaAP
0.346extrémistická12208 SGWaAP
0.351populistická6408 SGWaAP
0.355neofašistická582 SGWaAP
0.367krajná_pravica3833 SGWaAP
0.376nacionalistické2398 SGWaAP
0.381pravicová39813 SGWaAP
0.389šovinistická926 SGWaAP
0.393nacionalista17726 SGWaAP
0.396antikomunistická987 SGWaAP
0.406fašistická11983 SGWaAP
0.418národne_orientovaná895 SGWaAP
0.420euroskeptická1801 SGWaAP
0.423autonomistická856 SGWaAP
0.425ultrapravica569 SGWaAP
0.429nacionalisticky833 SGWaAP
0.432ultranacionalistická551 SGWaAP
0.438prozápadná2030 SGWaAP