Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nacionalista17726 SGWaAP
0.296neofašista1063 SGWaAP
0.302fašista26739 SGWaAP
0.308extrémista30764 SGWaAP
0.315nacionalistický5917 SGWaAP
0.340neonacista11233 SGWaAP
0.352ultranacionalista1070 SGWaAP
0.366ľavičiar11215 SGWaAP
0.373anarchista6438 SGWaAP
0.380šovinista1656 SGWaAP
0.384pravičiar7057 SGWaAP
0.393nacionalistická10418 SGWaAP
0.402socialista39758 SGWaAP
0.406liberál38834 SGWaAP
0.407populista9479 SGWaAP
0.410antifašista3104 SGWaAP
0.412nacionalizmus26046 SGWaAP
0.415pravicový_extrémista2541 SGWaAP
0.416pravicový23170 SGWaAP
0.418krajná_pravica3833 SGWaAP
0.420demokrat45238 SGWaAP
0.421ľavicový24638 SGWaAP
0.421autonomista887 SGWaAP
0.422antisemita3587 SGWaAP
0.424ľudák3807 SGWaAP