Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nacionálny_socializmus815 SGWaAP
0.270nacizmus17825 SGWaAP
0.331nacistická_ideológia910 SGWaAP
0.349boľševizmus3476 SGWaAP
0.379totalitná_ideológia1636 SGWaAP
0.381fašizmus43617 SGWaAP
0.422totalitarizmus2624 SGWaAP
0.423sionizmus4004 SGWaAP
0.427ideológia68602 SGWaAP
0.429klérofašizmus410 SGWaAP
0.431marxizmus13099 SGWaAP
0.450antikomunizmus1458 SGWaAP
0.473fašistické5633 SGWaAP
0.478marxistická6571 SGWaAP
0.478diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.481komunizmus85978 SGWaAP
0.485fašistický12968 SGWaAP
0.501militarizmus1490 SGWaAP
0.502nacista32919 SGWaAP
0.502fašistická11983 SGWaAP
0.504revizionizmus1308 SGWaAP
0.512anarchizmus1903 SGWaAP
0.513antifašizmus694 SGWaAP
0.513čechoslovakizmus2531 SGWaAP
0.516katolicizmus10809 SGWaAP
0.517marxistický3814 SGWaAP
0.517ľudáctvo731 SGWaAP
0.517liberalizmus19638 SGWaAP
0.518pacifizmus1171 SGWaAP
0.521nacionalizmus26046 SGWaAP
0.525nacionálny2577 SGWaAP
0.529Hitler54756 SGWaAP
0.530ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.531revizionista744 SGWaAP
0.531nacistická11489 SGWaAP
0.533nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.534ateizmus16464 SGWaAP
0.534klerikalizmus1156 SGWaAP
0.537marxista5377 SGWaAP
0.537komunistické_hnutie1669 SGWaAP