Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nacionálny_socializmus815 SGWaAP
0.270nacizmus17825 SGWaAP
0.331nacistická_ideológia910 SGWaAP
0.349boľševizmus3476 SGWaAP
0.379totalitná_ideológia1636 SGWaAP
0.381fašizmus43617 SGWaAP
0.422totalitarizmus2624 SGWaAP
0.423sionizmus4004 SGWaAP
0.427ideológia68602 SGWaAP
0.429klérofašizmus410 SGWaAP
0.431marxizmus13099 SGWaAP
0.450antikomunizmus1458 SGWaAP
0.473fašistické5633 SGWaAP
0.478marxistická6571 SGWaAP
0.478diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.481komunizmus85978 SGWaAP
0.485fašistický12968 SGWaAP
0.501militarizmus1490 SGWaAP
0.502nacista32919 SGWaAP
0.502fašistická11983 SGWaAP
0.504revizionizmus1308 SGWaAP