Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nacionálny2577 SGWaAP
0.237nacionalistický5917 SGWaAP
0.332nacionalizmus26046 SGWaAP
0.356šovinizmus3737 SGWaAP
0.365nacionálna2433 SGWaAP
0.407ideologický19546 SGWaAP
0.412šovinistický986 SGWaAP
0.418nacionálne766 SGWaAP
0.422konfesionálny1197 SGWaAP
0.444revizionizmus1308 SGWaAP
0.450nacionálne837 SGWaAP
0.454nacionalistická10418 SGWaAP
0.459nacionalista17726 SGWaAP
0.465xenofóbny2052 SGWaAP
0.472fašizujúci492 SGWaAP
0.473klerikálny635 SGWaAP
0.474resentiment767 SGWaAP
0.475antikomunizmus1458 SGWaAP
0.481radikalizmus4674 SGWaAP
0.481boľševizmus3476 SGWaAP
0.484čechoslovakizmus2531 SGWaAP
0.490ľudák3807 SGWaAP
0.490politický357480 SGWaAP
0.491nacionalistické2398 SGWaAP
0.492kozmopolitizmus928 SGWaAP