Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nacionálne837 SGWaAP
0.347nacionalistické2398 SGWaAP
0.450nacionálny2577 SGWaAP
0.461ideologické6710 SGWaAP
0.473marxistické1330 SGWaAP
0.473buržoázne1014 SGWaAP
0.475etnické7005 SGWaAP
0.479emancipačné668 SGWaAP
0.482nacionálne766 SGWaAP
0.486nacionálna2433 SGWaAP
0.488politické122191 SGWaAP
0.491konfesionálne612 SGWaAP
0.497svetonázorové679 SGWaAP
0.507ľavicové5710 SGWaAP
0.516sociálnodemokratické703 SGWaAP
0.517národovectvo952 SGWaAP
0.522autonomistické411 SGWaAP
0.529vlastenecké1765 SGWaAP
0.535boľševické1337 SGWaAP
0.540pravicové4594 SGWaAP
0.542náboženské27478 SGWaAP
0.544šovinizmus3737 SGWaAP
0.548národno2973 SGWaAP