Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nacionálna2433 SGWaAP
0.285nacionalistická10418 SGWaAP
0.365nacionálny2577 SGWaAP
0.414šovinistická926 SGWaAP
0.436xenofóbna1588 SGWaAP
0.439nacionalistický5917 SGWaAP
0.442nacionálne766 SGWaAP
0.447národnostná25380 SGWaAP
0.447šovinizmus3737 SGWaAP
0.449nacionalizmus26046 SGWaAP
0.453autonomistická856 SGWaAP
0.470revizionistická753 SGWaAP
0.476ideologická17229 SGWaAP
0.478štátotvorná1068 SGWaAP
0.485národne_orientovaná895 SGWaAP
0.486nacionálne837 SGWaAP
0.511patriotická544 SGWaAP
0.513menšinová17663 SGWaAP
0.516klerikálna561 SGWaAP
0.516konfesionálna1832 SGWaAP
0.519resentiment767 SGWaAP
0.523ľavicová26769 SGWaAP
0.533čechoslovakistická493 SGWaAP
0.535nacionalistické2398 SGWaAP
0.537revizionizmus1308 SGWaAP