Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000našský436 SGWaAP
0.488írečitý879 SGWaAP
0.590plebejský727 SGWaAP
0.642dedinský21090 SGWaAP
0.646Amerikán769 SGWaAP
0.650pospolitý1527 SGWaAP
0.651východniarsky2152 SGWaAP
0.656krčmový2309 SGWaAP
0.662voľajaký2485 SGWaAP
0.663jánošíkovský781 SGWaAP
0.670proletársky1032 SGWaAP
0.671daktorý4395 SGWaAP
0.675prostoreký740 SGWaAP
0.676starosvetský1058 SGWaAP
0.681človečí680 SGWaAP
0.682dolnozemský1922 SGWaAP
0.682bohatiersky460 SGWaAP
0.682bodrý1300 SGWaAP
0.684malomeštiacky924 SGWaAP
0.684onakvý938 SGWaAP
0.687maďarónsky460 SGWaAP
0.689odrodilec823 SGWaAP
0.690akýže1947 SGWaAP