Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nízkosť1407 SGWaAP
0.327prízemnosť842 SGWaAP
0.399úbohosť5756 SGWaAP
0.415povýšenosť1878 SGWaAP
0.416plytkosť1998 SGWaAP
0.419podlosť3793 SGWaAP
0.435ošklivosť1287 SGWaAP
0.458nadutosť2296 SGWaAP
0.463ničomnosť698 SGWaAP
0.467povrchnosť7196 SGWaAP
0.468amorálnosť1417 SGWaAP
0.471márnivosť3421 SGWaAP
0.474bezcitnosť2602 SGWaAP
0.476samoľúbosť4704 SGWaAP
0.479bezcharakternosť1139 SGWaAP
0.480sebectvo10545 SGWaAP
0.481nemravnosť3259 SGWaAP
0.483namyslenosť3052 SGWaAP
0.484nerozumnosť1145 SGWaAP
0.486sebeckosť3270 SGWaAP
0.487zloba21598 SGWaAP
0.489spupnosť1331 SGWaAP
0.492ničotnosť959 SGWaAP
0.493zištnosť649 SGWaAP