Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nížinná2284 SGWaAP
0.340nížinný1620 SGWaAP
0.360nížina20060 SGWaAP
0.387podunajská_nížina2857 SGWaAP
0.402Podunajský_nížina2476 SGWaAP
0.410východoslovenská_nížina3214 SGWaAP
0.412stepná2246 SGWaAP
0.418nížinatá494 SGWaAP
0.425močaristá1455 SGWaAP
0.451lesnatá1427 SGWaAP
0.454pahorkatina8841 SGWaAP
0.464záhorská_nížina1517 SGWaAP
0.483listnatý_les3210 SGWaAP
0.495lužný_les7933 SGWaAP
0.498podhorská7332 SGWaAP
0.498hornatá5659 SGWaAP
0.503krovinatá623 SGWaAP
0.505alúvium714 SGWaAP
0.514lesostep1241 SGWaAP
0.519polopúšť1310 SGWaAP
0.528pramenisko976 SGWaAP
0.531zníženina1120 SGWaAP