Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nížinatá494 SGWaAP
0.333hornatá5659 SGWaAP
0.373nížina20060 SGWaAP
0.411lesnatá1427 SGWaAP
0.418nížinná2284 SGWaAP
0.457hornatý3935 SGWaAP
0.464močaristá1455 SGWaAP
0.465hornaté1574 SGWaAP
0.469pahorkatina8841 SGWaAP
0.470lesnatý1216 SGWaAP
0.475náhorná681 SGWaAP
0.493podunajská_nížina2857 SGWaAP
0.503úrodná9310 SGWaAP
0.507predhorie3018 SGWaAP
0.513polopúšť1310 SGWaAP
0.513vysočina4252 SGWaAP
0.516hornatina1237 SGWaAP
0.518rovinatá4561 SGWaAP
0.518Podunajský_nížina2476 SGWaAP
0.528východoslovenská_nížina3214 SGWaAP