Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nížina20060 SGWaAP
0.313podunajská_nížina2857 SGWaAP
0.344pahorkatina8841 SGWaAP
0.347Podunajský_nížina2476 SGWaAP
0.360nížinná2284 SGWaAP
0.373nížinatá494 SGWaAP
0.379predhorie3018 SGWaAP
0.388hornatá5659 SGWaAP
0.393východoslovenská_nížina3214 SGWaAP
0.394polopúšť1310 SGWaAP
0.397záhorská_nížina1517 SGWaAP
0.407močaristá1455 SGWaAP
0.408lesnatá1427 SGWaAP
0.425vysočina4252 SGWaAP
0.435vrchovina7363 SGWaAP
0.442náhorná_plošina4635 SGWaAP
0.442zníženina1120 SGWaAP
0.444kotlina28177 SGWaAP
0.445náhorná681 SGWaAP
0.453pohorie69337 SGWaAP
0.456hornatina1237 SGWaAP
0.458lesnatý1216 SGWaAP
0.459listnatý_les3210 SGWaAP
0.461planina16841 SGWaAP