Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000názorové1469 SGWaAP
0.391ideologické6710 SGWaAP
0.416svetonázorové679 SGWaAP
0.444ideové3864 SGWaAP
0.477myšlienkové4110 SGWaAP
0.493politické122191 SGWaAP
0.512hodnotové4796 SGWaAP
0.527ľavicové5710 SGWaAP
0.529nacionalistické2398 SGWaAP
0.531pravicové4594 SGWaAP
0.533vyhranené1135 SGWaAP
0.535názorová8979 SGWaAP
0.535názorový8710 SGWaAP
0.540názorové_spektrum819 SGWaAP
0.562filozofické10273 SGWaAP
0.575liberálne6296 SGWaAP
0.579generačné1911 SGWaAP
0.584anarchistické633 SGWaAP
0.586feministické1359 SGWaAP
0.590nacionálne837 SGWaAP
0.591humanistické2443 SGWaAP
0.602konfrontačné700 SGWaAP
0.605extrémistické1634 SGWaAP
0.606pragmatické3924 SGWaAP
0.606etnické7005 SGWaAP