Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000názorová_pluralita635 SGWaAP
0.485pluralita10590 SGWaAP
0.585pluralizmus5010 SGWaAP
0.599objektívnosť9264 SGWaAP
0.617pluralitná2549 SGWaAP
0.618verejnoprávnosť2562 SGWaAP
0.625apolitickosť890 SGWaAP
0.627nestrannosť8322 SGWaAP
0.629demokratickosť1178 SGWaAP
0.642pluralitné724 SGWaAP
0.643verejnoprávne_médium11575 SGWaAP
0.645straníckosť1016 SGWaAP
0.656tendenčnosť900 SGWaAP
0.661objektivita16143 SGWaAP
0.662nadstraníckosť591 SGWaAP
0.669novinárska_etika2040 SGWaAP
0.677verejnoprávne3263 SGWaAP
0.684pluralistická774 SGWaAP
0.700vulgarizácia607 SGWaAP
0.704pluralitný2288 SGWaAP
0.704pluralitná_demokracia821 SGWaAP
0.705cenzúra24809 SGWaAP