Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000názorová8979 SGWaAP
0.460názorový8710 SGWaAP
0.502svetonázorová2059 SGWaAP
0.505hodnotová9496 SGWaAP
0.506ideová8337 SGWaAP
0.515ideologická17229 SGWaAP
0.535názorové1469 SGWaAP
0.550vyhranenosť698 SGWaAP
0.560názorové_spektrum819 SGWaAP
0.562názorovo4742 SGWaAP
0.581politická608959 SGWaAP
0.588pluralita10590 SGWaAP
0.594vyhranená3659 SGWaAP
0.617konfesionálna1832 SGWaAP
0.620tendenčnosť900 SGWaAP
0.623argumentačná2873 SGWaAP
0.624polemická1591 SGWaAP
0.625konfrontačná2257 SGWaAP
0.630animozita1742 SGWaAP
0.634nacionálna2433 SGWaAP
0.636nacionalistická10418 SGWaAP
0.636liberálna27803 SGWaAP
0.637nezmieriteľná1055 SGWaAP
0.639pluralizmus5010 SGWaAP
0.643jednostrannosť2883 SGWaAP