Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000návrhová_komisia3787 SGWaAP
0.279overovateľ_zápisnica2459 SGWaAP
0.291mandátová_komisia1366 SGWaAP
0.354mandátová641 SGWaAP
0.462MsR3196 SGWaAP
0.509overovateľ3416 SGWaAP
0.515MsZ50628 SGWaAP
0.522obecné_zastupiteľstvo58249 SGWaAP
0.551revízna_komisia6173 SGWaAP
0.575Obecný_zastupiteľstvo4434 SGWaAP
0.587mestské_zastupiteľstvo137645 SGWaAP
0.591hlavný_kontrolór23932 SGWaAP
0.591zapisovateľ8825 SGWaAP
0.595miestne_zastupiteľstvo15564 SGWaAP
0.597skrutátor729 SGWaAP
0.610hlavná_kontrolórka5255 SGWaAP
0.610prednosta_MsÚ4572 SGWaAP
0.613veriteľský_výbor2729 SGWaAP
0.618zapisovateľka5759 SGWaAP
0.623ustanovujúce_zasadnutie3036 SGWaAP
0.626Mandátový415 SGWaAP