Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000návršie5238 SGWaAP
0.326pahorok12593 SGWaAP
0.343vyvýšenina6896 SGWaAP
0.397úbočie10132 SGWaAP
0.422vŕšok20721 SGWaAP
0.434skalnaté_bralo630 SGWaAP
0.450vápencové_bralo1050 SGWaAP
0.455hradný_vrch3792 SGWaAP
0.455úpätie28343 SGWaAP
0.461strmé_bralo553 SGWaAP
0.463skalné_bralo2684 SGWaAP
0.464skalný_výbežok795 SGWaAP
0.473skalnatý_výbežok649 SGWaAP
0.476skalisko6298 SGWaAP
0.489ľavý_breh7762 SGWaAP
0.491údolie100294 SGWaAP
0.493bralo15515 SGWaAP
0.493hradný_kopec4093 SGWaAP
0.497zrúcanina_hrad7566 SGWaAP
0.499zrúcanina20637 SGWaAP
0.505hradisko17987 SGWaAP
0.508predhorie3018 SGWaAP
0.524úboč3131 SGWaAP
0.529hradba55782 SGWaAP
0.535slovanské_hradisko1243 SGWaAP
0.535hradné_bralo1672 SGWaAP
0.537južný_svah5229 SGWaAP
0.538opevnenie25889 SGWaAP
0.544lesnaté577 SGWaAP
0.546úpätie_pohorie1578 SGWaAP
0.548románsky_kostolík1157 SGWaAP
0.549sútok_rieka2605 SGWaAP
0.550juhovýchodný_svah823 SGWaAP
0.550planina16841 SGWaAP
0.551terasovitá1199 SGWaAP
0.553skalný_útes2019 SGWaAP
0.555vápencová_skala1449 SGWaAP
0.556rozvalina2723 SGWaAP
0.556námestíčko3487 SGWaAP
0.561strmé_úbočie478 SGWaAP
0.562skalnaté2486 SGWaAP
0.562kostolík33513 SGWaAP
0.564akropola3676 SGWaAP
0.572pieskovcový2113 SGWaAP