Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000návršie5238 SGWaAP
0.326pahorok12593 SGWaAP
0.343vyvýšenina6896 SGWaAP
0.397úbočie10132 SGWaAP
0.422vŕšok20721 SGWaAP
0.434skalnaté_bralo630 SGWaAP
0.450vápencové_bralo1050 SGWaAP
0.455hradný_vrch3792 SGWaAP
0.455úpätie28343 SGWaAP
0.461strmé_bralo553 SGWaAP
0.463skalné_bralo2684 SGWaAP
0.464skalný_výbežok795 SGWaAP
0.473skalnatý_výbežok649 SGWaAP
0.476skalisko6298 SGWaAP
0.489ľavý_breh7762 SGWaAP
0.491údolie100294 SGWaAP
0.493bralo15515 SGWaAP
0.493hradný_kopec4093 SGWaAP
0.497zrúcanina_hrad7566 SGWaAP
0.499zrúcanina20637 SGWaAP
0.505hradisko17987 SGWaAP
0.508predhorie3018 SGWaAP
0.524úboč3131 SGWaAP