Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000návestidlo4226 SGWaAP
0.307vchodové_návestidlo834 SGWaAP
0.312odchodové_návestidlo422 SGWaAP
0.336návesť2606 SGWaAP
0.362priecestné_zabezpečovacie1097 SGWaAP
0.412návestný757 SGWaAP
0.430priecestie14036 SGWaAP
0.444výhybka10404 SGWaAP
0.465stavadlo800 SGWaAP
0.483trakčné_vedenie2854 SGWaAP
0.489staničné873 SGWaAP
0.489zabezpečovacie_zariadenie6176 SGWaAP
0.530závora15812 SGWaAP
0.532hradlo2610 SGWaAP
0.532trolejové_vedenie2476 SGWaAP
0.532signalizačné3175 SGWaAP
0.538oddielové479 SGWaAP
0.543návestná455 SGWaAP
0.545hnacie3234 SGWaAP
0.548svetelná_signalizácia7277 SGWaAP