Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000návesť2606 SGWaAP
0.336návestidlo4226 SGWaAP
0.395vchodové_návestidlo834 SGWaAP
0.413odchodové_návestidlo422 SGWaAP
0.483návestný757 SGWaAP
0.547priecestie14036 SGWaAP
0.552návestná455 SGWaAP
0.555priecestné_zabezpečovacie1097 SGWaAP
0.559Stoj742 SGWaAP
0.563výstražná5165 SGWaAP
0.569výhybka10404 SGWaAP
0.574výstražné_znamenie1301 SGWaAP
0.578svetelná_signalizácia7277 SGWaAP
0.597výpravca5850 SGWaAP
0.598výstražné6365 SGWaAP
0.606svetelné_signalizačné425 SGWaAP
0.609smerovka13615 SGWaAP
0.614oddielové479 SGWaAP
0.614závora15812 SGWaAP
0.622zvukové_výstražné554 SGWaAP