Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

cached 💰

slovopočet
0.000nástupnícky3087 SGWaAP
0.522nástupnícka4196 SGWaAP
0.562federatívny1397 SGWaAP
0.618federatívna3317 SGWaAP
0.639nástupnícke575 SGWaAP
0.648štátoprávny1477 SGWaAP
0.658rozdelenie_ČSFR1649 SGWaAP
0.661habsburská_monarchia3487 SGWaAP
0.665vazalský1024 SGWaAP
0.666nástupník588 SGWaAP
0.673ČSR39747 SGWaAP
0.678monarchia26468 SGWaAP
0.681Československý18620 SGWaAP
0.681Československo117408 SGWaAP
0.683československý50210 SGWaAP
0.686Habsburský_monarchia438 SGWaAP
0.686štát2028583 SGWaAP