Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nástupište20233 SGWaAP
0.187nástupisko2028 SGWaAP
0.437perón4722 SGWaAP
0.452koľajisko9089 SGWaAP
0.467železničná_stanica65885 SGWaAP
0.481koľaj51103 SGWaAP
0.488autobusové_nástupište1757 SGWaAP
0.490podchod21959 SGWaAP
0.490výstupište531 SGWaAP
0.497staničná8973 SGWaAP
0.506autobusová_stanica27635 SGWaAP
0.507nádražie4997 SGWaAP
0.513eskalátor4304 SGWaAP
0.524zastávka172366 SGWaAP
0.526autobusové_nádražie486 SGWaAP
0.534autobusová_zastávka22657 SGWaAP
0.537električka77997 SGWaAP
0.545električkové961 SGWaAP
0.548stavadlo800 SGWaAP