Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nástojčivosť1544 SGWaAP
0.495nástojčivá2021 SGWaAP
0.505naliehavosť10106 SGWaAP
0.509vrúcnosť3286 SGWaAP
0.542ráznosť1278 SGWaAP
0.575emotívnosť1339 SGWaAP
0.580vášnivosť1153 SGWaAP
0.588odzbrojujúca630 SGWaAP
0.593vehemencia585 SGWaAP
0.602prudkosť2303 SGWaAP
0.603nástojčivý1864 SGWaAP
0.604razantnosť1092 SGWaAP
0.608nástojčivé1007 SGWaAP
0.611presvedčivosť4527 SGWaAP
0.612zaťatosť1576 SGWaAP
0.613sugestívnosť675 SGWaAP
0.613citovosť1980 SGWaAP
0.614neodbytnosť437 SGWaAP
0.615tragickosť963 SGWaAP
0.616podmanivosť409 SGWaAP
0.620nekompromisnosť1380 SGWaAP
0.621poetickosť1086 SGWaAP
0.624zanovitosť618 SGWaAP
0.624uštipačnosť590 SGWaAP
0.629dychtivosť1963 SGWaAP