Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000následník_trón4207 SGWaAP
0.277arcivojvoda2732 SGWaAP
0.381korunný_princ5061 SGWaAP
0.469následník7054 SGWaAP
0.490princ78924 SGWaAP
0.495habsburský3387 SGWaAP
0.519cisár81604 SGWaAP
0.537cisárovná8046 SGWaAP
0.537nemanželský_syn1456 SGWaAP
0.538monarcha5732 SGWaAP
0.543Habsburský1841 SGWaAP
0.558lotrinský1372 SGWaAP
0.559princ_Charles4541 SGWaAP
0.559vojvoda28122 SGWaAP
0.566Lotrinský1052 SGWaAP
0.567cisárov2529 SGWaAP
0.577nevlastný_brat4239 SGWaAP
0.580druhorodený1147 SGWaAP
0.581panovník51690 SGWaAP
0.583následníctvo1077 SGWaAP
0.584ľavoboček609 SGWaAP
0.588nemanželská_dcéra681 SGWaAP