Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000následkom47876 SGWaAP
0.343dôsledok652177 SGWaAP
0.373zapríčiniť41547 SGWaAP
0.469zapríčinené6652 SGWaAP
0.482spôsobené85262 SGWaAP
0.487vplyvom61082 SGWaAP
0.489zapríčiňovať13084 SGWaAP
0.500zapríčinená9033 SGWaAP
0.500spôsobiť531769 SGWaAP
0.504zapríčinený6714 SGWaAP
0.522spôsobený65034 SGWaAP
0.531spôsobená128348 SGWaAP
0.568spôsobovať354953 SGWaAP
0.593následok311529 SGWaAP
0.598vinou15560 SGWaAP
0.605vyvolané7609 SGWaAP
0.640vyvolaná23686 SGWaAP
0.643náhle22073 SGWaAP
0.644náhla33452 SGWaAP
0.649kvôli880810 SGWaAP
0.649vyvolaný18781 SGWaAP
0.671dochádzať325472 SGWaAP