Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000násilník15755 SGWaAP
0.349kriminálnik12682 SGWaAP
0.384násilnícky4059 SGWaAP
0.420vydierač4121 SGWaAP
0.424zvrhlík2266 SGWaAP
0.449vrah97925 SGWaAP
0.454tyran14479 SGWaAP
0.456výtržník7490 SGWaAP
0.461delikvent4288 SGWaAP
0.464drogový_díler3462 SGWaAP
0.476páchateľ133360 SGWaAP
0.476pedofil10935 SGWaAP
0.485deviant1945 SGWaAP
0.492pasák3299 SGWaAP
0.493zločinec53657 SGWaAP
0.495grázel3835 SGWaAP
0.513sadista2713 SGWaAP
0.515lupič16507 SGWaAP
0.519vagabund4296 SGWaAP
0.519recidivista4213 SGWaAP
0.521masový_vrah5445 SGWaAP
0.527sexuálny_deviant540 SGWaAP
0.529úchylák2774 SGWaAP
0.531kriminálny_živel1634 SGWaAP
0.535lúpežník5608 SGWaAP