Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000násilie207834 SGWaAP
0.366sexuálne_násilie5693 SGWaAP
0.406násilie_páchané7285 SGWaAP
0.429páchané2562 SGWaAP
0.447násilný25469 SGWaAP
0.472šikanovanie25165 SGWaAP
0.517týranie24326 SGWaAP
0.519rasizmus38151 SGWaAP
0.520sexuálne_obťažovanie6382 SGWaAP
0.522ubližovanie3002 SGWaAP
0.532rasová_neznášanlivosť1638 SGWaAP
0.535bezprávie6795 SGWaAP
0.535teror23806 SGWaAP
0.536psychické_týranie1562 SGWaAP
0.537znásilňovanie4307 SGWaAP
0.538xenofóbia9477 SGWaAP
0.543rasová_nenávisť1535 SGWaAP
0.547psychický_teror1042 SGWaAP
0.547znásilnenie27217 SGWaAP
0.548násilnosť14353 SGWaAP
0.549sexuálne_zneužívanie12483 SGWaAP
0.549extrémizmus27877 SGWaAP