Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000národovectvo952 SGWaAP
0.389vlastenectvo14382 SGWaAP
0.417rusofilstvo660 SGWaAP
0.435európanstvo1030 SGWaAP
0.448šovinizmus3737 SGWaAP
0.471ľudáctvo731 SGWaAP
0.472kozmopolitizmus928 SGWaAP
0.485nacionalizmus26046 SGWaAP
0.487čechoslovakizmus2531 SGWaAP
0.490antikomunizmus1458 SGWaAP
0.502demokratizmus1136 SGWaAP
0.503internacionalizmus2044 SGWaAP
0.517nacionálne837 SGWaAP
0.523malomeštiactvo869 SGWaAP
0.525slovenskosť3285 SGWaAP
0.531nacionálny2577 SGWaAP
0.531konzervativizmus7677 SGWaAP
0.532klerikalizmus1156 SGWaAP
0.534ľudovosť1232 SGWaAP
0.537patriotizmus5238 SGWaAP
0.543vlastenecké_cítenie550 SGWaAP
0.547nacionálna2433 SGWaAP
0.547ideológia68602 SGWaAP
0.553katolíctvo451 SGWaAP