Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000národovec10698 SGWaAP
0.213národný_buditeľ3665 SGWaAP
0.245buditeľ1805 SGWaAP
0.276dejateľ6570 SGWaAP
0.382národne_uvedomelý746 SGWaAP
0.386štúrovec8822 SGWaAP
0.398maďarón1524 SGWaAP
0.428ľudák3807 SGWaAP
0.429vzdelanec9624 SGWaAP
0.432vlastenec13770 SGWaAP
0.445literát11657 SGWaAP
0.448Hurban15758 SGWaAP
0.464Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.470ľudácky1786 SGWaAP
0.472pansláv1275 SGWaAP
0.475Miloslav_Hodža1534 SGWaAP
0.478národne_orientovaný1080 SGWaAP
0.479Hodža9730 SGWaAP
0.490Miloslav_Hurban4202 SGWaAP
0.490čechoslovakista1225 SGWaAP
0.492Vavro_Šrobár2604 SGWaAP
0.495štúrovský_básnik768 SGWaAP