Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000národopisný2491 SGWaAP
0.278etnografický3092 SGWaAP
0.346národopisná4178 SGWaAP
0.387etnologický1279 SGWaAP
0.389Národopisný1704 SGWaAP
0.404vlastivedný2557 SGWaAP
0.433folkloristický565 SGWaAP
0.451etnografická3175 SGWaAP
0.464etnografia3670 SGWaAP
0.501folkloristika2354 SGWaAP
0.502etnologická974 SGWaAP
0.526národopis4509 SGWaAP
0.549etnografické787 SGWaAP
0.552Etnografický1007 SGWaAP
0.561osvetový6318 SGWaAP
0.561národopisné817 SGWaAP
0.563dokumentačný3593 SGWaAP
0.566etnograf3785 SGWaAP
0.568muzeálny2481 SGWaAP
0.572literárnohistorický1307 SGWaAP
0.573jazykovedný2642 SGWaAP
0.584archívny18766 SGWaAP
0.587múzejný2826 SGWaAP
0.592umeleckohistorický459 SGWaAP