Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000národopisné_múzeum1192 SGWaAP
0.387múzeum440457 SGWaAP
0.414etnografické_múzeum1887 SGWaAP
0.443Múzeum36161 SGWaAP
0.447Národopisný1704 SGWaAP
0.450vlastivedné_múzeum5229 SGWaAP
0.456liptovské_múzeum2837 SGWaAP
0.496Vlastivedný_múzeum1347 SGWaAP
0.506banícke_múzeum2419 SGWaAP
0.524vihorlatské_múzeum1117 SGWaAP
0.528Etnografický1007 SGWaAP
0.539prírodovedné_múzeum2060 SGWaAP
0.539archeologické_múzeum3917 SGWaAP
0.540Ponitriansky_múzeum1129 SGWaAP
0.544Svätý_anton2085 SGWaAP
0.545skanzen27159 SGWaAP
0.545považské_múzeum4187 SGWaAP
0.547národopisná_expozícia1259 SGWaAP
0.548muzeálna_expozícia1298 SGWaAP
0.554stála_expozícia14013 SGWaAP
0.561Archeologický1046 SGWaAP
0.564SNM16931 SGWaAP
0.570Prírodovedný_múzeum893 SGWaAP
0.572ponitrianske_múzeum1489 SGWaAP
0.574Záhorský_múzeum1734 SGWaAP