Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000národopisné817 SGWaAP
0.416etnografické787 SGWaAP
0.483vlastivedné603 SGWaAP
0.517múzejné923 SGWaAP
0.521etnologické586 SGWaAP
0.523Etnografický1007 SGWaAP
0.527Národopisný1704 SGWaAP
0.538muzeálne408 SGWaAP
0.561národopisný2491 SGWaAP
0.562národopisná4178 SGWaAP
0.567etnografická3175 SGWaAP
0.577literárnohistorické615 SGWaAP
0.601etnografia3670 SGWaAP
0.604národopisné_múzeum1192 SGWaAP
0.604etnografický3092 SGWaAP
0.612etnologická974 SGWaAP
0.613múzejníctvo1724 SGWaAP
0.614oravské6560 SGWaAP
0.618osvetové2961 SGWaAP
0.626múzeum440457 SGWaAP
0.627monografické519 SGWaAP
0.631jazykovedné1463 SGWaAP
0.632matičné3103 SGWaAP
0.635gemerské1292 SGWaAP