Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000národopisná4178 SGWaAP
0.317etnografická3175 SGWaAP
0.329Národopisný1704 SGWaAP
0.346národopisný2491 SGWaAP
0.426etnologická974 SGWaAP
0.463vlastivedná2580 SGWaAP
0.466etnografický3092 SGWaAP
0.480etnografia3670 SGWaAP
0.484národopis4509 SGWaAP
0.493Etnografický1007 SGWaAP
0.494Muzeálny1509 SGWaAP
0.524muzeálna3418 SGWaAP
0.528etnologický1279 SGWaAP
0.544folkloristická543 SGWaAP
0.548folkloristika2354 SGWaAP
0.558vlastivedný2557 SGWaAP
0.561archeologická9248 SGWaAP
0.562národopisné817 SGWaAP
0.573numizmatická2149 SGWaAP
0.574umeleckohistorická659 SGWaAP
0.584Vlastivedný764 SGWaAP
0.584etnografické787 SGWaAP
0.585múzejná6056 SGWaAP
0.588dolnozemský_Slovák2462 SGWaAP
0.589mineralogická1287 SGWaAP
0.599národopisná_expozícia1259 SGWaAP
0.600jazykovedná4205 SGWaAP
0.606kultúrnohistorická795 SGWaAP
0.614muzikologická805 SGWaAP
0.615ľudové_staviteľstvo1294 SGWaAP
0.615Historický15962 SGWaAP
0.627matičná4651 SGWaAP
0.631muzeológia1351 SGWaAP
0.631etnografické_múzeum1887 SGWaAP
0.632vojvodinský_Slovák4804 SGWaAP
0.636vojvodinská2780 SGWaAP
0.636krajanská2887 SGWaAP
0.636etnografka1209 SGWaAP
0.637českoslovanská403 SGWaAP
0.638folkloristický565 SGWaAP
0.641entomologická406 SGWaAP
0.642etnograf3785 SGWaAP
0.643vlastivedné603 SGWaAP
0.645teatrologická401 SGWaAP
0.645etnológia5052 SGWaAP
0.645paleontologická910 SGWaAP