Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000národopisná4178 SGWaAP
0.317etnografická3175 SGWaAP
0.329Národopisný1704 SGWaAP
0.346národopisný2491 SGWaAP
0.426etnologická974 SGWaAP
0.463vlastivedná2580 SGWaAP
0.466etnografický3092 SGWaAP
0.480etnografia3670 SGWaAP
0.484národopis4509 SGWaAP
0.493Etnografický1007 SGWaAP
0.494Muzeálny1509 SGWaAP
0.524muzeálna3418 SGWaAP
0.528etnologický1279 SGWaAP
0.544folkloristická543 SGWaAP
0.548folkloristika2354 SGWaAP
0.558vlastivedný2557 SGWaAP
0.561archeologická9248 SGWaAP
0.562národopisné817 SGWaAP
0.573numizmatická2149 SGWaAP
0.574umeleckohistorická659 SGWaAP
0.584Vlastivedný764 SGWaAP
0.584etnografické787 SGWaAP
0.585múzejná6056 SGWaAP
0.588dolnozemský_Slovák2462 SGWaAP