Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000národopis4509 SGWaAP
0.322etnografia3670 SGWaAP
0.412folkloristika2354 SGWaAP
0.448muzeológia1351 SGWaAP
0.462etnológia5052 SGWaAP
0.484národopisná4178 SGWaAP
0.507archeológia17935 SGWaAP
0.526národopisný2491 SGWaAP
0.529jazykoveda8662 SGWaAP
0.544archívnictvo2586 SGWaAP
0.545dialektológia1165 SGWaAP
0.547jazykovedný2642 SGWaAP
0.557slavistika3157 SGWaAP
0.566vlastivedný2557 SGWaAP
0.571mineralógia1773 SGWaAP
0.571etnologická974 SGWaAP
0.573Dejiny4638 SGWaAP
0.574vlastivedná2580 SGWaAP
0.583Národopisný1704 SGWaAP
0.586spoločenskovedná1932 SGWaAP
0.589paleontológia2090 SGWaAP