Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000národnostne_zmiešané1177 SGWaAP
0.454národnostne_zmiešaná510 SGWaAP
0.525maďarská_menšina13584 SGWaAP
0.550dvojjazyčnosť1658 SGWaAP
0.553maďarská_národnosť11968 SGWaAP
0.553národnostné9000 SGWaAP
0.574rusínske3599 SGWaAP
0.599dvojjazyčné2058 SGWaAP
0.603majoritné_obyvateľstvo1583 SGWaAP
0.603národnostne1965 SGWaAP
0.604menšinové7110 SGWaAP
0.614väčšinové_obyvateľstvo1559 SGWaAP
0.623národnostný11498 SGWaAP
0.637národnostná_menšina47681 SGWaAP
0.644maďarské41866 SGWaAP
0.650rómske_etnikum3915 SGWaAP
0.651prihraničné1319 SGWaAP
0.657rómske35392 SGWaAP
0.663etnické7005 SGWaAP
0.664štátotvorný_národ1355 SGWaAP
0.666územná_autonómia1241 SGWaAP