Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000národnostný_útlak1043 SGWaAP
0.325maďarizácia6848 SGWaAP
0.369maďarizačný1044 SGWaAP
0.485útlak18132 SGWaAP
0.491maďarizačná666 SGWaAP
0.530absolutizmus2712 SGWaAP
0.555represálie4171 SGWaAP
0.563šovinizmus3737 SGWaAP
0.564protireformácia1975 SGWaAP
0.565germanizácia545 SGWaAP
0.566perzekúcia7796 SGWaAP
0.568komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.570ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.571národnooslobodzovacie_hnutie857 SGWaAP
0.572robotnícke_hnutie3336 SGWaAP
0.575nacionálne837 SGWaAP
0.587poroba2954 SGWaAP
0.587komunistická_totalita2261 SGWaAP
0.590vysťahovalectvo4104 SGWaAP
0.595predmníchovská1112 SGWaAP