Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000národnostný11498 SGWaAP
0.412národnostná25380 SGWaAP
0.416konfesionálny1197 SGWaAP
0.430etnický17122 SGWaAP
0.473národnostné9000 SGWaAP
0.513rasový8874 SGWaAP
0.524maďarská_menšina13584 SGWaAP
0.531nacionálny2577 SGWaAP
0.554etnické7005 SGWaAP
0.556menšinová17663 SGWaAP
0.560štátoprávny1477 SGWaAP
0.567menšinové7110 SGWaAP
0.570etnická30259 SGWaAP
0.570náboženský79066 SGWaAP
0.571stavovský2555 SGWaAP
0.578etnická_menšina4542 SGWaAP
0.580menšina114372 SGWaAP
0.580politický357480 SGWaAP
0.583národnostná_menšina47681 SGWaAP
0.583nacionalistický5917 SGWaAP
0.594národnostne1965 SGWaAP
0.600nacionálna2433 SGWaAP
0.601konfesionálne612 SGWaAP