Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000národnostné9000 SGWaAP
0.338menšinové7110 SGWaAP
0.380etnické7005 SGWaAP
0.395národnostná25380 SGWaAP
0.439rusínske3599 SGWaAP
0.440národnostná_menšina47681 SGWaAP
0.473národnostný11498 SGWaAP
0.522konfesionálne612 SGWaAP
0.545maďarská_menšina13584 SGWaAP
0.553národnostne_zmiešané1177 SGWaAP
0.570etnická_menšina4542 SGWaAP
0.571nacionálne837 SGWaAP
0.582náboženské27478 SGWaAP
0.587menšinová17663 SGWaAP
0.588Rusín21403 SGWaAP
0.593menšina114372 SGWaAP
0.599etnická30259 SGWaAP
0.610rasové2280 SGWaAP
0.619národnostne1965 SGWaAP
0.622krajanské1639 SGWaAP
0.629národnosť73533 SGWaAP