Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000národnostná_menšina47681 SGWaAP
0.325národnostná25380 SGWaAP
0.362etnická_menšina4542 SGWaAP
0.373menšina114372 SGWaAP
0.414menšinové7110 SGWaAP
0.436maďarská_menšina13584 SGWaAP
0.440národnostné9000 SGWaAP
0.441menšinová17663 SGWaAP
0.542etnická30259 SGWaAP
0.544AP_Vojvodina1400 SGWaAP
0.562Rusín21403 SGWaAP
0.571rusínska9993 SGWaAP
0.583národnostný11498 SGWaAP
0.598rómska87797 SGWaAP
0.601menšinový16145 SGWaAP
0.604vojvodinský_Slovák4804 SGWaAP
0.607štátotvorný_národ1355 SGWaAP
0.619väčšinové_obyvateľstvo1559 SGWaAP
0.620Rudolf_Chmelo1182 SGWaAP
0.623rusínsky10609 SGWaAP
0.623maďarská_národnosť11968 SGWaAP
0.625národnosť73533 SGWaAP
0.629rómska_komunita28721 SGWaAP
0.630krajanská2887 SGWaAP
0.636národnostne_zmiešaná510 SGWaAP
0.636rómske_etnikum3915 SGWaAP
0.637národnostne_zmiešané1177 SGWaAP
0.639územná_autonómia1241 SGWaAP
0.639vojvodinský2346 SGWaAP
0.641rusínska_národnosť1051 SGWaAP
0.643dvojjazyčnosť1658 SGWaAP
0.652rusínske3599 SGWaAP
0.652materinský_jazyk18963 SGWaAP
0.652majoritné_obyvateľstvo1583 SGWaAP
0.656Vojvodina18312 SGWaAP
0.658Róm205461 SGWaAP
0.662krajanská_komunita1022 SGWaAP
0.668rodová_rovnosť19417 SGWaAP
0.668diaspóra3148 SGWaAP
0.670Rómsky7472 SGWaAP
0.676Klára_orgovánová547 SGWaAP
0.676Rudolf_Chmel2622 SGWaAP
0.677Klára_Orgovánový719 SGWaAP
0.680etnikum24624 SGWaAP