Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000národnostná25380 SGWaAP
0.325národnostná_menšina47681 SGWaAP
0.339menšinová17663 SGWaAP
0.395národnostné9000 SGWaAP
0.400etnická30259 SGWaAP
0.412národnostný11498 SGWaAP
0.431etnická_menšina4542 SGWaAP
0.447nacionálna2433 SGWaAP
0.463menšina114372 SGWaAP
0.478maďarská_menšina13584 SGWaAP
0.491konfesionálna1832 SGWaAP
0.507menšinové7110 SGWaAP
0.569náboženská126443 SGWaAP
0.570rasová10677 SGWaAP
0.576rusínska9993 SGWaAP
0.579národnosť73533 SGWaAP
0.580etnické7005 SGWaAP
0.589krajanská2887 SGWaAP
0.589Rusín21403 SGWaAP
0.590rómska87797 SGWaAP
0.598väčšinové_obyvateľstvo1559 SGWaAP
0.599autonomistická856 SGWaAP
0.604národnostne1965 SGWaAP
0.608nacionalistická10418 SGWaAP
0.613etnicita4729 SGWaAP
0.622etnická_príslušnosť2685 SGWaAP
0.622štátoprávna1611 SGWaAP
0.624územná_autonómia1241 SGWaAP
0.627maďarská_národnosť11968 SGWaAP
0.627vojvodinská2780 SGWaAP
0.629maďarská166817 SGWaAP
0.630Vojvodina18312 SGWaAP
0.633konfesia3766 SGWaAP
0.635štátotvorný_národ1355 SGWaAP
0.639vojvodinský_Slovák4804 SGWaAP
0.639konfesionálne612 SGWaAP
0.639národne_orientovaná895 SGWaAP
0.642rasová_nenávisť1535 SGWaAP
0.644národnostne_zmiešaná510 SGWaAP
0.644etnický17122 SGWaAP
0.646AP_Vojvodina1400 SGWaAP