Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000národnostná25380 SGWaAP
0.325národnostná_menšina47681 SGWaAP
0.339menšinová17663 SGWaAP
0.395národnostné9000 SGWaAP
0.400etnická30259 SGWaAP
0.412národnostný11498 SGWaAP
0.431etnická_menšina4542 SGWaAP
0.447nacionálna2433 SGWaAP
0.463menšina114372 SGWaAP
0.478maďarská_menšina13584 SGWaAP
0.491konfesionálna1832 SGWaAP
0.507menšinové7110 SGWaAP
0.569náboženská126443 SGWaAP
0.570rasová10677 SGWaAP
0.576rusínska9993 SGWaAP
0.579národnosť73533 SGWaAP
0.580etnické7005 SGWaAP
0.589krajanská2887 SGWaAP
0.589Rusín21403 SGWaAP
0.590rómska87797 SGWaAP
0.598väčšinové_obyvateľstvo1559 SGWaAP
0.599autonomistická856 SGWaAP