Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000národnosť73533 SGWaAP
0.444etnická30259 SGWaAP
0.452etnická_príslušnosť2685 SGWaAP
0.465vierovyznanie24357 SGWaAP
0.522náboženské_vyznanie5553 SGWaAP
0.525maďarská_národnosť11968 SGWaAP
0.528konfesia3766 SGWaAP
0.542menšina114372 SGWaAP
0.544etnikum24624 SGWaAP
0.556etnická_menšina4542 SGWaAP
0.572etnický_pôvod3269 SGWaAP
0.579národnostná25380 SGWaAP
0.584etnický17122 SGWaAP
0.589rusínska_národnosť1051 SGWaAP
0.590príslušnosť60426 SGWaAP
0.596etnicita4729 SGWaAP
0.607rasa66875 SGWaAP
0.620katolícke_vierovyznanie685 SGWaAP
0.620Rusín21403 SGWaAP
0.622národnostný11498 SGWaAP
0.625národnostná_menšina47681 SGWaAP
0.629národnostné9000 SGWaAP
0.636etnické7005 SGWaAP