Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000národnooslobodzovacie_hnutie857 SGWaAP
0.318oslobodzovacie670 SGWaAP
0.331revolučné_hnutie1933 SGWaAP
0.372národnooslobodzovací_boj1304 SGWaAP
0.409ozbrojené_povstanie1442 SGWaAP
0.425robotnícke_hnutie3336 SGWaAP
0.435komunistické_hnutie1669 SGWaAP
0.436partizánske_hnutie1765 SGWaAP
0.440odbojové_hnutie561 SGWaAP
0.441povstanie74043 SGWaAP
0.443národnooslobodzovací477 SGWaAP
0.500protifašistické1133 SGWaAP
0.509emancipačné668 SGWaAP
0.523dekolonizácia508 SGWaAP
0.528odboj22579 SGWaAP
0.547separatistické_hnutie531 SGWaAP
0.548demokratizačný_proces1537 SGWaAP
0.556oslobodzovací_boj1563 SGWaAP
0.560národné_obrodenie4075 SGWaAP
0.571národnostný_útlak1043 SGWaAP
0.571reformné_hnutie887 SGWaAP